СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ 

                                            2019/2020г.

                                                                              ВТОРИ СРОК 

 

ПЪРВИ КЛАС.docx            V КЛАС               VIII КЛАС            XIКЛАС

ВТОРИ КЛАС.docx           VI КЛАС              IX КЛАС               XII КЛАС

ТРЕТИ КЛАС.docx              VII КЛАС            X КЛАС

 

 

                        

 


     
   
                      

 

 

За връзка

СУ "Неофит Рилски" град Харманли
ул "Ал. Стамболийски" 54
0373 83143-директор

0373 82576-заместник директор
sunr_harmanli@abv.bg: gimnazia@sounr-harmanli.com