РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО УЧЕБНИ СТАИ

1а  - 108

2а -109

3а -110

4а - 111

5а - 308

8в - 408

5б - 105

9а - 404

5в - 207

9б - 409

5г – 211

9в - 202

6а - 310

10а - 206

6б - 208

10б - 405

6в -311

11а - 205

6г -210

11б -407

7а - 309

11в - 406

7б - 204

12а - 402

7в - 303

12б -107

7г - 210

12в - 410

8а -301

12г - 403

8б - 411

 


За връзка

СУ "Неофит Рилски" град Харманли
ул "Ал. Стамболийски" 54
0373 83143-директор

0373 82576-заместник директор
sunr_harmanli@abv.bg: gimnazia@sounr-harmanli.com