2018-2019

1.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Дейност 6- Изграждане и развитие на безжични мрежи в училище- тип WiFi - срок 15 март 2019г.

2.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „Осигуряване на съвременна образователна среда“Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

3..НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  "С грижа за всеки ученик“
 
 
Образователно направление Брой групи За ученици от
Математика 1 VII  клас

 

За връзка

СУ "Неофит Рилски" град Харманли
ул "Ал. Стамболийски" 54
0373 83143-директор

0373 82576-заместник директор
sunr_harmanli@abv.bg: gimnazia@sounr-harmanli.com