лагерни смени лято 2019   

две смени водени от СУ "Неофит Рилски" в Добринище
 
 
от 10 юли до  19 юли 2019г.
 
от 15 август до  24 август 2019г.
 
 
 

 

За връзка

СУ "Неофит Рилски" град Харманли
ул "Ал. Стамболийски" 54
0373 83143-директор

0373 82576-заместник директор
sunr_harmanli@abv.bg: gimnazia@sounr-harmanli.com