Ученически съвет за учебната 2016/2017година

клас

Име, презиме и фамилия

Ани Антонова Латева

Красиан Красимиров Канев

Димо Тодоров Георгиев

Александра Димитрова Господинова

Пламен Петров Вълчев

Теменуга  Христова  Асенова

Мелиса  Хайри Ниязи

Божидар  Георгиев Банков

Ясмин  Али  Али

Мирослава Славеева Иванова

Тонислав Йонков Илчев

Живко Спасов Спасов

Гергана Миленова Желязкова

Селин Айвазова Сергеева

Лора Николаева Колева

Ивелина Живкова Иванова

Костадин Василев Костов

10а

Глория Петрова Тодорова

10б

Анна-Мария Мартинова

10в

Елинор Георгиева Атанасова

11а

Ивана Миткова Иванова

11б

Женета Антонова Бонева

11в

Даяна Петрова Петрова

11г

Деница Димитрова Стефанова

12а

Мариета Пламенова Пенева

Габриела Георгиева Димитрова

12б

Габриела Светозарова Господинова

12в

Йорданка  Любомирова Люцканова

 

За връзка

СУ "Неофит Рилски" град Харманли
ул "Ал. Стамболийски" 54
0373 83143-директор

0373 82576-заместник директор
sunr_harmanli@abv.bg: gimnazia@sounr-harmanli.com