Директор : Валентина Павлова

Заместник директор по учебната дейност : Румяна Русева

Заместник директор по учебната дейност : Живка Делчева
 
 
 
 


 

 
 
 

 

За връзка

СУ "Неофит Рилски" град Харманли
ул "Ал. Стамболийски" 54
0373 83143-директор

0373 82576-заместник директор
sunr_harmanli@abv.bg: gimnazia@sounr-harmanli.com