Администрация

 

Главен счетоводител:

0373 8 2576

 


Технически секретар:Ангелина Маркова


Секретар: Галя Вангелова

Библиотекар:Васка Грозева 0885291773

Педагогически съветник - Румяна Пенева

 

 

За връзка

СУ "Неофит Рилски" град Харманли
ул "Ал. Стамболийски" 54
0373 83143-директор

0373 82576-заместник директор
sunr_harmanli@abv.bg: gimnazia@sounr-harmanli.com