Ученическите олимпиади през 2019-2020 година

Информация за олимпиадата по биология състояща се на 10.01.2020г.
 
 
 
 

 

За връзка

СУ "Неофит Рилски" град Харманли
ул "Ал. Стамболийски" 54
0373 83143-директор

0373 82576-заместник директор
sunr_harmanli@abv.bg: gimnazia@sounr-harmanli.com