ПРАВИЛА за безопасна работа на ученици и родители в интернет среда

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа: https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

  • Кратък наръчник за родители:

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?+sharing

  • Правила за работа в интернет - в прикачения файл

За връзка

СУ "Неофит Рилски" град Харманли
ул "Ал. Стамболийски" 54
0373 83143-директор

0373 82576-заместник директор
sunr_harmanli@abv.bg: gimnazia@sounr-harmanli.com