Г Р А Ф И К

за изпитна сесия -август - поправителна
за ученици в редовна и самостоятелна форма на обучение
2020/2021 учебна година 
 
 


                                                                                                                   

 

     ДАТА

ЧАС

ПРЕДМЕТ

07.06.21г.

/понеделник/

9.00 ч.

БЕЛ-ЗП,ЗУЧ

12.00 ч.

БЕЛ-ЗИП,ИУЧ

Езикът и обществото-ПП

08.06.21 г

/вторник/

9.00 ч.

Философски цикъл-ЗП,ЗИП

12.00 ч.

Философски цикъл-ЗИП, ИУЧ

Гражданско образование

09.06.21 г.

/сряда/

9.00 ч.

Математика

12.00 ч.

Технологии и предприемачество

Езикови употреби

10.06.21 г.

/четвъртък/

9.00 ч.

ИТ-ЗП,ЗУЧ

Диалогични прочити-ПП

12.00 ч.

ИТ-ЗИП,ИУЧ

10.06.21 г.

/четвъртък

12.00 ч.

Критическо четене- ПП

 

11.06.21 г.

/петък/

9.00 ч.

Информатика-ЗП,ЗУЧ

Териториални диалекти-ПП

/Изб. Модул/

12.00 ч.

Информатика-ЗИП,ИУЧ

Многоклетъчна организация на биологичните системи-ПП

14.06.21 г.

/понеделник/

9.00 ч.

Биология и ЗО, Ч и П- ЗП,ЗУЧ

Клетката елементарна биологична система-ПП

12.00 ч.

Биология и ЗО, Ч и П-ЗИП, ИУЧ

Наследственост и изменчивост-ПП

15.06.21 г

/вторник/

9.00 ч.

Физика и астрономия- ЗП, ЗУЧ

Култура и междукултурно общуване-ПП

12.00 ч.

Физика и астрономия- ЗИП, ИУЧ

Езикът чрез литературата-ПП

17.06.21 г.

/четвъртък/

9.00  ч.

Английски език-ЗП, ЗУЧ

12.00 ч.

Английски език-ЗИП,ИУЧ

Писмено общуване-ПП

21.06.21 г.

/понеделник/

9.00 ч.

Химия и ООС-ЗУЧ,ЗП

21.06.21 г.

/понеделник/

9.00 ч.

Писмено общуване- ПП

/Изб. Модул/

12. 00 ч.

Химия и ООС-ЗИП, ИУЧ

Устно общуване-ПП

22.06.21 г.

/вторник/

9.00 ч.

География и икономика-ЗП, ЗУЧ

Писмено общуване-ПП

12.00 ч.

География и икономика-ЗИП, ИУЧ

Писмено общуване-ПП

/Изб. Модул/

23.06.21 г.

/сряда/

9.00 ч.

Немски език-ЗП, ЗУЧ

Руски език-ЗП, ЗУЧ

12.00 ч.

Немски език-ЗИП, ИУЧ

Устно общуване-ПП

Руски език-ЗИП, ИУЧ

24.06.21 г.

/четвъртък/

9.00 ч

История и цивилизация-ЗП, ЗУЧ

12.00 ч.

История и цивилизация-ЗИП, ИУЧ

25.06.21 г.

/петък/

9.00 ч

Музика

12.00 ч.

Изобразително изкуство

28.06.21 г.

/понеделник/

          12.00 ч.

Физическо възпитание и спорт

 


 

            

 

 

За връзка

СУ "Неофит Рилски" град Харманли
ул "Ал. Стамболийски" 54
0373 83143-директор

0373 82576-заместник директор
sunr_harmanli@abv.bg: gimnazia@sounr-harmanli.com